Home » Archieven voor december 2006

Maand: december 2006

Menscentraal als strategisch perspectief

Steeds meer werknemers besluiten zich als ZZP (zelfstandige zonder personeel) te gaan vestigen. De werknemer is namelijk op zoek naar zelfontplooiing, maar kan dat in onze huidige organisaties moeilijk vinden. Het besluit om zelfstandig verder te gaan, zonder de last van een organisatie, ligt dan voor de hand. De nadelen die bij dat besluit horen worden voor lief genomen.
Het nadeel voor onze organisaties is dat juist de mensen, die zelfstandig een kans maken om te overleven, óók de mensen zijn met grote toegevoegde waarde voor organisaties. De mensen die het niet zien zitten om zich zelfstandig te vestigen, zullen hun heil blijven zoeken in georganiseerd verband en genoegen nemen met de nadelen die daaraan kleven. Lees meer

Organisaties verzwijgen topinkomens

Het NRC kopt vandaag met deze aansprekende titel.

Diverse grote organisaties in de (semi)publieke sector hebben verzuimd een of meer topbeloningen aan te melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ik stel mijzelf dan direct een aantal vragen zoals: Wat is een topinkomen? , Wie hebben die topinkomens? , Wat voor werk doen ze? en Waarom verzwijgen? Lees meer

Motie van Treurnis

Gisteren werd mijn stukje staatsrechtskennis bijgewerkt door de burgermeester van Naarden. Er is een verschil in gewicht tussen de verschillende moties die door de kamer, het parlement, kunnen worden ingediend. In volgorde van uitspreken van ongenoegen hebben we treurnis, afkeuring en wantrouwen.

De motie van treurnis bleef in mijn gedachten rondspoken. Eigenlijk is dit een mooie begripsvorming voor de toestand waarin de politiek zich bevindt. Algemene droefheid, verdriet en treuren. Lees meer