Home » Organisaties verzwijgen topinkomens

Organisaties verzwijgen topinkomens

Het NRC kopt vandaag met deze aansprekende titel.

Diverse grote organisaties in de (semi)publieke sector hebben verzuimd een of meer topbeloningen aan te melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ik stel mijzelf dan direct een aantal vragen zoals: Wat is een topinkomen? , Wie hebben die topinkomens? , Wat voor werk doen ze? en Waarom verzwijgen?

Verzwijgen is een beladen term. Het hoort niet in de wereld van transparantie en wordt in dat licht al bijna aangemerkt als crimineel gedrag. Dit is de reden dat de titel ons aanspreekt, want er worden organisaties beschuldigd van crimineel gedrag. Niet dat die organisaties (wie het ook mogen zijn) niet weten dat verzwijgen niet netjes is, maar kennelijk is het beter of zinvoller dan niet verzwijgen.

Zo ook voor de topinkomens. Het hebben van een topinkomen is weliswaar benijdenswaardig, maar aan de andere kant betekent het dat je voortdurend ter verantwoording kan worden geroepen omtrent dat inkomen. Je moet dan vertellen waarom jij zoveel waard bent. Iets waar het gros van de mensen veelal moeilijkheden mee heeft of krijgt.

Als vervolgens blijkt dat je niet in staat bent om dit te verklaren met geldige principes zoals marktconforme beloning, loon naar prestatie of wat een gek ervoor geeft, heb je echt een probleem. In de (semi) publieke sector hoort een topinkomen niet thuis. Het vergaren van een exorbitante hoeveelheid geld voor een ambtenarenbaan wordt eveneens gezien als crimineel gedrag.

We hebben hier te maken met een dubbele binding. Als je de waarheid vertelt, dan ben je een crimineel en als je de waarheid niet vertelt ook.

Het klinkt mij daarom volledig logisch in de oren dat mensen erg veel moeite hebben met de beslissing of zij openheid van zaken zullen geven of niet. Iedere beslissing kan altijd fout worden uitgelegd. Dat verklaart ook waarom de één wel openheid geeft en de ander niet. Ze kunnen eenvoudigweg niet beslissen.

Het is een prachtig voorbeeld van hoe je met het controlemiddel, transparantie, fraude op het controlemiddel in de hand werkt. Het onderliggende probleem, de veronderstelde veel te hoge beloningen, wordt hier echt niet mee aangepakt. Daar zijn mensen veel te slim voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *