Home » Individualisering en Institutionalisering

Individualisering en Institutionalisering

De ontwikkelingen gaan steeds sneller en mensen worden steeds zelfstandiger. Toch is er ook een groeiende vorm van institutionalisering waar te nemen. Deze twee ontwikkelingen lopen hand in hand met elkaar terwijl ze tegenstrijdig lijken. Dat zijn ze niet, ze horen bij elkaar.

Wie heeft er niet gehoord van de paarse krokodil, het symbool voor de toenemende bureaucratie? En wie heeft er nog niet te maken gehad met een verlichte groeicoach, die zegt dat je het bij jezelf moet zoeken? Hoeveel managers hebben al een kleurenprofiel van zichzelf mogen maken?

Hoe komt het dat wij weten dat er voor een organisatie een zekere vorm van ordening noodzakelijk is en toch het allemaal zelf willen uitzoeken? Dat zijn de vragen waar ik nu kort een antwoord op probeer te geven.

Ordening staat voor duidelijkheid en logica. Als het duidelijk omschreven is en concreet gemaakt is kan iedereen, die de gebruikte logica kan volgen, het begrijpen. Dat is de reden waarvoor er in veel gevallen een organisatieconcept wordt geproduceerd en gecommuniceerd. Dan weten we waar het over gaat. Een organisatieconcept kan heel veel omvatten, maar ook op de achterkant van een bierviltje staan. De hoeveelheid tekst en of schema’s die ervoor nodig zijn om het concept te communiceren is een mooie maatstaf voor de mate van institutionalisering in een organisatie.

Dezelfde mate van institutionalisering geeft ook aan in hoeverre de bestaande ordening in een organisatie al vastgelegd is. Het is datgene waar niet meer over gesproken hoeft te worden, want het staat in het handboek soldaat of de wet. U begrijpt al, tenmiste als u wel eens een verzameling wetboeken heeft gezien, dat er al heel wat geordent is, ook in bestaande organisaties.

Individualisering staat voor de mens die bezig is met zijn eigen persoonlijke ontwikkeling cq zelfontplooiing. De vraag naar de eigen identiteit en de eigen bijdrage aan de samenleving en of organisatie wordt steeds belangrijker. Wie bent u en wat doet u? Gestimuleerd door onder andere de marketingmachines, de medemens en de media wordt de persoonlijke ontwikkeling tot grote hoogte gedreven. Personal Branding, één van de laatste modeverschijnselen is er een voorbeeld van.

Een deel van deze mensen, die sterk bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, nemen ook deel aan georganiseerde arbeid. Tijdens die arbeid wordt er van deze mensen verwacht dat zij voorspelbaar gedrag vertonen. U begrijpt al dat er een zekere vorm van regelgeving nodig is om deze mensen te dwingen de zaken zo te doen als het bedacht was. Hoe meer zelfstandigheid men toont, des te meer regelgeving noodzakelijk wordt om de zaak te kunnen beheersen.

De connectie is gemaakt. Het is geen feedback loop, zoals wij snel zouden aannemen, maar juist een versterkende connectie. Meer van het één zorgt voor meer van het ander. Meer individualisering zorgt voor meer institutionalisering. Of meer zorgen voor meer wensen naar zelfstandigheid, die op hun beurt weer zorgen voor meer .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *