Home » The Stork continues

The Stork continues

De rechter heeft uitspraak gedaan. Er moeten drie nieuwe commissarissen aangesteld worden en de beschermingsconstructie van is onwettig verklaard. Daarbij mogen Centaurus en Paulsson de komende drie maanden de commissarissen niet wegstemmen.

Hoe kan het ook anders. Er is een hogere macht voor nodig om deze strijdende heren tot enige vorm van redelijkheid te dwingen. Redelijkheid kan ook niet zondermeer verondersteld worden. Menselijkheid wel, maar dat staat niet gelijk aan redelijkheid. Een mens is veel complexer dan met woorden (met behulp van de rede) te omschrijven is.

Wie nu denkt dat dit verhaal geregeld is, denkt iets te optimistisch. Ik vermoed dat er nog wel ergens een trukendoos opengemaakt zal worden, om alsnog het geschil in het eigen voordeel te beslechten. Die kans is namelijk bij alle partijen ruimschoots aanwezig en daarom vier keer zo groot dan de kans dat de heren zich schikken naar de rechter. Het is het bekende prisonersdilemma, dat leidt tot suboptimale oplossingen. Gebrek aan informatie met betrekking tot het gedrag van de ander leidt tot (zelf)behoudend gedrag. Partijen zullen de verdediging blijven kiezen, omdat ze niet zeker weten dat ze niet aangevallen zullen worden.

Op zich heeft de rechter een wijze uitspraak gedaan. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat er een gedeeltelijk nieuwe omgeving wordt gecreëerd, waarin de plannen onderhandeld moeten worden. De kranten berichtten er vol lof over en het aandeel steeg. Een Salomonsoordeel, een wijze uitspraak. Iedereen is tevreden.

Hoe kunnen we zo tevreden zijn? Mijns inziens is dit één stap voorwaarts en twee stappen terug. Het inhoudelijke geschil blijft. Het verplaatst zich alleen naar een andere arena. Nu wordt het belangrijk wie er kan en mag bepalen wie de nieuwe drie commissarissen worden en daarmee kan vaststellen in welk kader de onderhandeling moet plaatsvinden. De ondernemingskamer heeft deze verantwoordelijkheid op zich genomen.

Uiteindelijk zal toch de vraag of er gespitst moet worden naar tevredenheid van alle betrokkenen beantwoord moeten worden. Een andere mogelijkheid is om deze vraag geruisloos van het toneel te laten verdwijnen, maar is dat nu nog mogelijk?

Stilletjes hoop ik dat één van de nieuwelingen een lijntje heeft naar Centaurus en Paulsson, want dat zijn mijns inziens de mensen waar Stork mee in gesprek zou moeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *