Home » De bv zorg(t)

De bv zorg(t)

:hkhoa Het FD bracht vandaag het onderwerp van de rechtspersoon voor zorginstellingen onder het voetlicht. De huidige stichtingsvorm voldoet niet meer, nu de doorgezet moet worden. Gedacht wordt aan een speciale rechtspersoon voor zorginstellingen. Ik frons dan even, blijf even stil en vraag me af wat ik daarvan vind.

Als ik het goed gelezen heb zijn met name de heren Bos en Wijffels voor een tussenvorm. Een eigen rechtspersoon, met eigen regels die ervoor kunnen dragen dat de marktwerking zijn doorgang kan vinden, maar dat er geen… Ja wat eigenlijk?

In deze tijd staan de (financiële) kranten en tijdschriften vol met ontwikkelingen in de markt. ABN-AMRO worstelt met splitsingsvoorstellen, Stork ligt onder vuur en PCM is uitgehold. Het schijnt te maken te hebben met de zogenaamde activistische aandeelhouders, die op korte termijn de resultaten wensen te verbeteren en derhalve de niet interessante delen afstoten. Zo blijft een gezond bedrijf over, dat op de beurs een goed rendement oplevert. Dit is mogelijk omdat bij vennootschappen de hoogste macht ligt bij de algemene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap is de ideale vorm voor marktwerking. Het systeem zorgt ervoor dat winstgevende activiteiten behouden blijven en niet winstgevende afsterven. De markt doet haar werk vanzelf. Maar of dit een vorm is die past bij de zorg, daar ben ik nog niet helemaal gerust op.

Geld voor zorgZorg is iets waar je als nietsvermoedende gebruiker op moet kunnen rekenen, tenminste als je dat zo met elkaar afgesproken hebt. Het woord “zorg” draagt ook iets in zich dat de betekenis zou kunnen hebben van voor elkaar zorgen. Het hele zorgstelsel is een produkt van een samenleving die in de loop der jaren de zorg voor elkaar heeft georganiseerd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van individuele zorg voor elkaar, naar georganiseerde zorg. Daarmee zijn een hoop mensen van hun zorgplicht ontslagen, want daar zijn de zorginstellingen voor in de plaats gekomen. Er is ook een scheiding ontstaan tussen mensen die zorgen (werken in de zorg) en andere mensen. Die scheiding zorgt ervoor dat we nu kunnen nadenken over de zorg alsof het een produkt is, waarvoor een markt is. Nu zijn we toegekomen aan de stap om echte winsten te gaan produceren met de zorg. Dat wat van oorsprong een inspanning(sverplichting) was voor een samenleving, moet een bron van inkomsten worden. In een stichting kan dat niet, want de stichting mag geen winstdoel voor ogen hebben.

De vraag naar de bv, stichting of speciale vorm komt direct voort uit het vraagstuk of de marktwerking in de zorg de juiste ontwikkeling is. Het antwoord op die vraag hangt af van de doelen die je wilt bereiken met de “zorg”. Indien winst het criterium is, moet je gaan voor de bv, indien zekerheid van zorg het criterium is, moet je gaan voor de stichting en als je de zaak onder controle wenst te houden, met een soort beheerste marktwerking, is wellicht een tussenvorm de oplossing.

De ontwikkelingen zijn volop gaande en ik vraag me af of de consequenties van deze ontwikkelingen wel duidelijk zijn voor de belanghebbenden. Als het zo doorgaat wordt de mantelzorg de enige zorg waar we nog met enige zekerheid op kunnen vertrouwen, want als de aandeelhouders de winst niet zien wordt de zorg bv gesplitst.

Ik hoop maar dat het goed afloopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *