Home » Tegeltjeswijsheden

Tegeltjeswijsheden

:hkhoa “En nu laat ik mijn baard staan” van Leen Zevenbergen werd het managementboek van het jaar. De jury sprak wijs: “Een mengeling van autobiografie en tegeltjeswijsheden”. Wat bedoelen ze daar mee?

Ik hoor het wel vaker. Iemand die uit ervaring, maar niet theoretisch onderbouwd een stelling plaatst wordt verwezen naar het domein van de tegeltjeswijsheden. De bijklank van dat begrip is niet echt positief te noemen en ik vraag mij dan ook af waarom ervaringsleer in twijfel getrokken moet worden.

Eerlijk gezegd heb ik het boek van Zevenbergen nog niet gelezen, maar na de kennismaking met zijn cv lonkt het wel sterk. De man is een echte ondernemer, met vallen en opstaan wijzer geworden en niet echt minder succesvol geweest. De ervaringen die hij op zijn pad heeft opgedaan zullen op zijn minst waardevol zijn voor iedereen die zich bezighoudt met en organisatie.

Wat is er dan zo goed is aan de wijsheden die niet op een tegeltje prijken. Hoe komt het dat daar meer waarde aan toegekend moet worden dan aan grootmoeders almanak? Hebben we meer aan theorie waar de naam van een bekende wetenschapper onder staat dan aan de wet van Murphy?

Ik weet het zo net nog niet. Veel theorie wordt na jaren van gebruik ervan ineens onbruikbaar of niet van toepassing verklaard. Andere theorie blijft maar doorzingen en wordt nooit meer aan de orde gesteld. Mijn grootmoeder hield zich daar helemaal niet mee bezig, maar ze had wel vaak gelijk.

[edit 26 mei 2007]

Ik heb het boek nu in huis en uit de inhoud blijkt dat de auteur juist zichtbaar maakt hoe de huidige management gedachten creativiteit, innovatie en inspiratie stelselmatig blokkeren. Het advies om ruimte te scheppen voor creatieve processen wordt veelvuldig herhaald. Dat advies past niet zo goed bij gangbare management uitgangspunten, waardoor het ervaren kan worden als kritiek op management & organisatie theorie. De verwijzing naar “tegeltjeswijsheden” laat zich daardoor simpel verklaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *