Home » Grondwater en verantwoordelijkheid

Grondwater en verantwoordelijkheid

:hkhoa In de gemeente Dordrecht (en waarschijnlijk wel meer plaatsen, maar deze was in het nieuws) kampen huiseigenaren met rottend hout onder hun huizen omdat het grondwater zakt. Op de vraag wie de reparatie zal betalen komt eigenlijk geen antwoord, want hoe zit dat eigenlijk met grondwater. Vooralsnog draagt de huiseigenaar zelf de kosten.

Gemeente, waterschap en provincie kijken elkaar aan. Ze weten van elkaar dat niemand de schade graag op zich neemt en het spel begint. De gemeente is verantwoordelijk voor de riolen, waarvan gezegd wordt dat ze lekken en dat daardoor het grondwaterpeil zakt. Het waterschap is juist in het leven geroepen om zaken zoals grondwater te regelen en de provincie houdt toezicht.

Blijkbaar ging er ergens in deze riedel iets mis, want dat hout verrot niet in één dag. Het zakkende water is of niet opgemerkt, of wel opgemerkt, maar niet opgelost. Iedere partij heeft er wel iets mee te maken en draagt een zekere verantwoordelijkheid. Je kan je ook afvragen in hoeverre het grondwater een verantwoordelijkheid is van de huiseigenaar zelf. Je koopt een huis, bent eigenaar van de grond, maar de toestand van die grond heb je niet in de hand.

De gedachte dat iemand dat wel in de hand zou kunnen hebben berust op niet veel meer dan een wens. Door toedoen van de mens; het bewonen van een gebied, met het aanleggen van alle bijbehorende infrastructuur, verandert die toestand aanzienlijk. Zo is in Dordrecht het grondwaterpeil gezakt en dat heeft in dit geval tot gevolg dat de palen waarop de huizen staan verrotten. Het is een nieuwe situatie, die vraagt om nieuwe oplossingen.

Dit geeft de mogelijkheid om bij de restauratie van het geheel de palen aan te passen aan de nieuwe situatie. Steggelen over de verantwoordelijkheid past alleen in een wereld die wordt geregeerd door . die blijkbaar in dit geval geen oplossing bieden. Die kunnen wel voorkomen dat je moet betalen, maar geen recht doen aan de situatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *