Home » Waarom Yildirim de SP moet verlaten

Waarom Yildirim de SP moet verlaten

:hkhoa De SP heeft de verkiezingen gewonnen. Nu rommelt het omdat iemand zich niet aan de afspraken binnen de partij heeft gehouden. De heer Yildirim heeft 6 voorkeursstemmen weten te behalen voor de senaat en daarmee een zetel veroverd. De partijraad heeft over de zaak gesproken en vindt dat Yildirim zijn zetel moet afstaan.

Zoveel emotie komt niet uit de lucht vallen, berichtte de Tribune. Yildirim moet bij volharding de partij verlaten, sprak Marijnissen in het NRC en NOVA.

De vraag rijst wat democratischer is, de kieswet of de stem van de partijraad. Maar er is ook nog een andere vraag aan de orde, namelijk wat is socialer; de partijraad of de voorkeur van een individu.

Jan Marijnissen sprak:

Nogmaals, het gaat om één lid van onze partij, dat zich niet wil houden aan de afspraken gemaakt op de partijraad, dat is zijn keuze, daar heb ik verder ook vrede mee als hij daar blijft zitten.. Hij had 6 stemmen, daarom mag hij daar ook zitten, maar dat zal dan niet namens de SP zijn.

Deze zin geeft de essentie van de zaak weer. De SP staat voor socialer en menselijker, dat betekent niet dat individuen hun eigen weg kunnen volgen onder de vlag van de partij. Binnen een sociaal stelsel zijn juist de idealen, principes, uitgangspunten, normen en waarden van primair belang. Het zorgt voor de samenhang in de partij, zoniet de grond waarop de partij bestaat.

Er zou in zo’n stelsel eigenlijk geen onderscheid kunnen zijn in het geluid dat een individuele vertegenwoordiger voortbrengt, want de idealen zouden zo goed als gelijk moeten zijn. Toch blijkt in dit geval dat er in de partij een andere voorkeur bestaat dan de uitslag van de stemming voor de senaat. Dat valt te verklaren door het gegeven dat voor een echte socialist het streven naar een machtspositie juist in strijd is met de idealen. De gretigheid of het eigenbelang passen niet bij het beeld dat de partij van zichzelf heeft en daarom past de heer Yildirim niet meer bij de partij. Het ideaal van de partij is om zoveel mogelijk geluid te produceren in de richting van menselijk en sociaal. Wie dat doet, dat doet er niet zoveel toe, als hij of zij maar oprecht het ideaal aanhangt en in staat is dat te verwoorden.

De keuze van Marijnissen lijkt nu, mede dankzij de media die er gelijk een Verdonk achtige vergelijking op loslaten, niet echt sociaal. Men zou kunnen denken dat Yildirim nu gemangeld wordt op niet sociale wijze. Dat zou kloppen als het woord sociaal zou betekenen dat iedereen gelijk voor de wet gaat en derhalve de betere vertegenwoordiger niet bestaat, maar dat is zeker niet de betekenis van het woord. Yildirim heeft nu het lid op zijn neus te danken aan een sociaal stelsel (de partij), dat zijn gretigheid voor de betere positie niet kan waarderen. Marijnissen maakt daarom bewust de keuze om publiekelijk bekend te maken dat dit gedrag niet past binnen de SP en daarmee beschermt hij de identiteit van zijn partij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *