Home » Stille Reserve

Stille Reserve

:secrsmile Niet geactiveerd kapitaal, iets dat niet op de balans prijkt, noemen we stille reserve. Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer stille reserves in organisaties aanwezig zijn, die overigens weinig met de balans of activeren te maken hebben, maar die wel veel winst kunnen opleveren.

Kennis en vaardigheden in de organisatie die niet of nauwelijks worden aangesproken door de organisatie waarin ze zich bevinden. Dit is lastig omschreven, maar het gaat over het wegregelen van talent.

Het is een veelgehoorde wens onder managers om competenties van medewerkers te activeren en daarmee eigenlijk twee vliegen in één klap te slaan door ook nog eens de mensen te motiveren. Het persoonlijke ontwikkelingsplan (pop) en competentiemanagement zijn in onze organisaties geen vreemde woorden meer. Kennelijk heerst de gedachte dat individuele ontwikkeling van medewerkers belangrijk is.

Met het uitgangspunt dat motivatie veel te maken heeft met hoe de mensen hun kennis en vaardigheden in hun werk kunnen ontwikkelen ben ik het helemaal eens. Maar met de gedachte dat dit door een aanvullend programma, bovenop de bestaande situatie te realiseren zou zijn heb ik grote moeite. Dat is namelijk sterk afhankelijk van de situatie waarin de organisatie zich bevindt.

Als er sprake is van onbenutte kennis, wat niet zondermeer verondersteld kan worden, kan het heel goed zijn dat de huidige situatie te weinig ruimte biedt om competenties te ontwikkelen. Die situatie is vaak herkenbaar aan een gelaten en weinig enthousiaste houding van medewerkers. Het systeem, de procedures, de structuur en het afrekenmechanisme laten éénvoudigweg niet toe dat iemand een test doet met (voor de organisatie) nieuwe inzichten. Er kan derhalve geen leereffect optreden, want er worden geen onbekende acties ondernomen waarvan dan ook geen resultaten bekend worden.

Dat is op zich niet echt problematisch indien vernieuwing niet noodzakelijk is en alles gaat zoals het zou moeten gaan. Maar, een bijkomend nadeel is het gegeven dat door de toenemende automatisering en ervaring de taken van medewerkers inhoudelijk minder spannend zullen worden en daardoor de zogenaamde taakverschraling op de loer ligt. Dat effect zorgt voor de weinig enthousiaste houding van medewerkers, die ik eerder genoemd heb als waarneembaar verschijnsel voor stille reserve.

Wie gebruik wil maken van de stille reserve die in zijn organisatie aanwezig is doet er goed aan om te bekijken waar het ontwikkelen van die kennis en vaardigheden wordt onderdrukt. Welke ruimte is weggenomen in het kader van efficiëntie, duurzaamheid, betrouwbaarheid of transparantie en welke ruimte er kan worden gecreëerd om de ontwikkeling van vakinhoudelijke kennis te bevorderen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *