Home » antwoordvoorbedrijven.nl

antwoordvoorbedrijven.nl

:badsm Eén van de nieuwe initiatieven van de overheid is een website, een soort van portal, waar iedere ondernemer zijn antwoord moet kunnen vinden. Als blijkt dat dit niet zo is, kan er worden gechat met medewerkers, die doorverwijzen naar iemand die het antwoord wel zou moeten kunnen geven.

Mijn mening over dit initiatief werd natuurlijk niet gevraagd, want het is zondermeer goed. Wat wel werd gevraagd is of ik mee wilde doen aan een bijeenkomst, waar de ideeën zouden worden geventileerd, zodat we als doelgroep (ondernemers) erop konden schieten. Een aardig idee, maar veelal verzanden dit soort bijeenkomsten in een prachtige presentatie, met geen noemenswaardige opbrengst. Ik heb daar vriendelijk voor bedankt.

Wel heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om het probleem dat men met dit initiatief probeert te tackelen aan de orde te stellen. De veronderstelling is namelijk dat een ondernemer geholpen zou zijn met een website, waar hij antwoorden kan vinden op vragen, waar hij zelf niet meer uitkomt. Het gaat over het grote doolhof aan regelingen, afdelingen en functionarissen binnen de overheid, die te pas en te onpas dingen bedenken die ondernemers eigenlijk zouden moeten doen. Vaak komt er een nieuwe regeling met bijbehorend formulier bij, en omdat de doelgroep dat niet helemaal kan volgen, komt er nu een portalsite waar een ondernemer het kan vinden. Mijn eigen ervaring is dat een beetje ondernemer zijn weg wel vindt, maar dat hij pas een probleem ervaart als de ondernemer te hoop loopt tegen een regeling die hem dwars voor zijn brood gaat liggen. Een ondernemer wenst in zo’n geval een ambtenaar, met inhoudelijke kennis van zaken, en het liefst een beetje zeggenschap te spreken. Dat blijkt in de praktijk lastig, want klantenkontakt is kostbaar, tijdrovend en daardoor niet efficiënt.

Dan stel ik nu de ondernemersvraag: “Welk probleem lost u op?”

Het probleem, voor zover het een probleem is, vindt zijn oorsprong in de onsamenhangende organisatie van de overheid. Het is een kolossaal lichaam geworden, verdeeld in vele verschillende eilandjes, dat simpelweg het geheel niet meer kan overzien. Dat resulteert in tegenstrijdige regelingen en meer van die ongein waar ondernemers tegen ageren. De oplossing die nu wordt gepresenteerd, gaat volledig voorbij aan de eigen organisatie. Het legt het probleem bij de ondernemers, die voortaan zichzelf beter kunnen informeren. Daarbij houdt de oplossing het eerdergenoemde probleem in stand, want het is een reparatiemiddel voor de nadelige effecten van het .

Er wordt geen probleem opgelost, maar juist verankerd, omdat er een antwoord© komt op de vraag waar alle informatie te vinden is. De site bracht me wel bij het meldpunt regeldruk, waarvan ik veelvuldig gebruik zal gaan maken. Dus, misschien toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *