Home » Slow (rijnlands) investeren

Slow (rijnlands) investeren

:money Wat beweegt een informal investor om te investeren in risicovolle projecten met creatieve ondernemers? Ondernemers, die vaak op de reguliere kapitaalmarkt veel moeite hebben om de financiering rond te krijgen. Het zijn meestal die projecten, waar een rationeel denkend mens met een grote boog omheen loopt.

Soms gaat het goed met de investering, maar lang niet altijd. Als we de statistieken mogen geloven, zijn er zo gemiddeld op de 10 durfinvesteringen, 3 projecten die het hoofd boven water kunnen houden, waarvan er één echt financieel succesvol wordt. Dat zijn nu net niet de kentallen, waar een belegger op zit te wachten, maar daar gaat het ook niet om. De grote vraag wordt dan waar het wel om gaat.

De aard van het beestje

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we even terug naar de aard van de informal investor. Niet dat we deze mensen allemaal over één kam kunnen scheren, maar ze hebben wel gemeenschappelijke eigenschappen, die mijns inziens bepalend zijn voor de beslissing om mee te doen aan een project, of niet. Om te beginnen heeft de investerende informal voldoende middelen om het risico te kunnen lopen. Dat betekent dat het geld dat hij investeert, niet direct noodzakelijk is voor de eigen levensbehoefte, zodat bij een “totall loss”, het leven gewoon doorgaat. Dit schept de financiële vrijheid, die noodzakelijk is om af te stappen van het idee, dat iedere geïnvesteerde euro een zeker rendement moet opleveren en zeker niet verloren mag gaan. Het betekent echter niet dat deze investeerder roekeloos zijn geld over de balk smijt, want ook hij heeft het geld (waarschijnlijk) met slim werken verdiend.

Slim werken

Dat slimme werken, is nu precies wat de informal graag zou willen delen. Hij is ooit succesvol geweest, of is het nog, en wil dat graag delen met anderen. Hij weet dat het alleen erg lastig is en zoekt daarom naar mensen met inspiratie en drive om iets in deze wereld te willen betekenen, net zoals hij dat zelf ook voelt. Wat het precies is, dat slimme werken, valt moeilijk onder woorden te brengen. Velen komen wel tot een verhaal over hard werken, de juiste mensen opzoeken, aansluiten bij de doelgroep, marketing en het oplossen van een probleem, maar dat zijn hele algemene verhalen, die het succes niet echt kunnen verklaren.

Het venijn zit in de vaardigheid van zowel de ondernemer als de investeerder om te bewegen in een sociale omgeving met een winstdoel. Ofwel de vraag; hoe ga ik mensen aan mijzelf verbinden en daar ook iets aan verdienen? Het lijkt erop dat het één het ander uitsluit, want bij te gretig gedrag worden mensen juist afgestoten, maar in de praktijk blijkt een slimme ondernemer daar heel goed in te slagen. De investeerder weet voor zichzelf, dat hij zijn succes uiteindelijk te danken heeft aan de vele mensen die hem vertrouwen en daarom zijn betaalde producten en diensten van hem afnemen. Hij zoekt dat ook bij zijn (potentiële) ondernemer. Het vertrouwen in vakmanschap, de kennis en vaardigheid om een aansluiting te vinden bij een publiek, met een product of een dienst. Dat vereist heel veel, want het gaat naast de inhoud, wat het project gaat maken, ook over de betrekking, wat het project gaat betekenen voor het publiek.

Toekomst onzeker

Zonder een kristallen bol, die de toekomst kan voorspellen, zijn die vragen lastig te beantwoorden. Er zijn wel inschattingen te maken, die weer geheel afhankelijk zijn van de persoonlijke visie die iemand heeft op de toekomst. Dat maakt het erg onzeker en de cirkel van dit verhaal rond, want dit vereist het durven nemen van risico en vertrouwen op de visie van de partner. De keuze om het risico te aanvaarden, om te geloven in een ondernemer en bijbehorende voorstellen.

De enige zekerheid die er is, is de ondernemer die het project gaat trekken. Hoe handig is de man/vrouw in het binden van mensen? Hoe is de ondernemer tot het basisidee gekomen van het project? Is het gebaseerd op eerdere ervaring, of is het idee geboren uit nood of opportunisme? Past het idee bij de ondernemer en sluit het aan bij de realiteit? Wordt het met overtuiging gebracht, of zoekt de ondernemer nog bevestiging bij zijn omgeving?

Criteria

De selectiecriteria voor een Informal Investor zijn derhalve minder rationeel, maar veel meer sociaal van aard. Als de toekomst niet te voorspellen is en we niet kunnen weten of een nieuwe technologie door de markt opgenomen zal gaan worden, maar we wel kunnen inschatten of iemand de kennis en vaardigheden heeft om het te kunnen ontdekken, dan is dat de oplossing om toch een weloverwogen besluit te nemen. Het geeft geen zekerheid, die op een Excel sheet is uit te rekenen, maar het geeft een kans op het creëren van mooie dingen, en dat is nu net waar het om te doen was.

De investeerder zal in eerste instantie op zoek gaan bij de ondernemer naar die kwaliteiten. Hij doet dat met behulp van zijn eigen kennismaking met de ondernemer. Hij zal zich tijdens zo’n gesprek afvragen of de kennismaking prettig verloopt, of hij zich daar goed bij voelt en of er werkelijk informatie wordt uitgewisseld. Met andere woorden of er iets van een binding (lees vertrouwen) ontstaat. Indien dat het geval is, zal de investeerder ervan uitgaan dat de ondernemer dit ook zal kunnen met andere mensen en een basis voor de genoemde kwaliteiten heeft.

:hkhoa Wij noemen dit Slow (Rijnlands) Investeren, omdat het uitgaat van de persoonlijke kwaliteiten van de ondernemer(s). Het gaat niet uit van bewezen resultaten, kentallen en best practices, maar van vakmanschap, durf en inzet. Het schept de noodzakelijke vrijheid voor de startende onderneming om ook werkelijk tot vernieuwing te komen, zonder beperkt te worden door korte termijn winstverwachtingen. Vele investeerders handelen al naar deze wijze, zonder dat ze er zelf een benaming aan geven of een verklaring voor hebben.

2 reacties

  1. anja de greef zegt:

    Zijn het niet gewoon mannen (misschien ook enkele vrouwen) in de ´midlifecrises¨, met behoefte aan een uitdaging waar ze vroeger zelf zo leuk mee bezig waren. Op zoek naar nieuw ´leven´ in de brouwerij, want succesvol zijn is op een gegeven moment ook saai.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *