Home » Archieven voor februari 2009

Maand: februari 2009

Het Memory-Stick effect

usb-stickZakelijke dienstverleners kennen bijna allemaal het fenomeen dat het lastig is om een kennismakingsgesprek te houden, zonder daarbij alle kennis, waarvoor betaald zou moeten worden, weg te geven. De potentiële klant zou namelijk proberen uw formule eruit te trekken, voordat u de kans krijgt om een aanbieding te maken. U wordt vriendelijk bedankt met: “U hoort nog van ons, bedankt voor dit gesprek.” Lees meer

Een goed verhaal is het halve werk

:dhh Vanouds zijn wij als mensen verhalen vertellers. Het verhaal geeft ons niet alleen de feiten, maar ook de emotie van de verteller en dat maakt het zo inspirerend. Een goed verhaal vindt haar weg naar de mensen vanzelf. Het wordt doorverteld, en verankerd in de gemeenschap. Mensen verbinden zich aan het verhaal en de verteller. Zorg daarom dat u uw verhaal goed kunt vertellen. Lees meer

Controle is goed, Vertrouwen is beter

:what Steeds meer merken wij dat we de zaken niet meer in de hand kunnen houden met de tot nu toe bekende middelen. Planners, organizers outlook agenda en pda’s ten spijt, het lukt niet meer. De verklaring daarvoor is dat de menselijke tijd, de dag van 24 uur, structureel te kort is om alle aangeboden informatie te kunnen verwerken, laat staan er ook nog invloed op uit te kunnen oefenen. Toch zijn er mensen, die het voor elkaar krijgen om een groot aantal zaken in de hand te houden, zonder daar te veel inspanning voor te hoeven leveren. Zij doen dat in het vertrouwen, dat hun partners ook weten wat zij zouden moeten doen en daar ook naar handelen. Lees meer

‘Geef het werk terug aan de mensen’

:ewhz Een visie, die ik onderschrijf. Paul de Blot signaleert hetzelfde probleem met organiseren als wij. Vergaande opdeling van functies, waardoor verbinding onderling, met de klanten en het produkt verdwijnt. Deze man noemt het bezieling, maar je zou het ook passie, ondernemerschap, vakmanschap of motivatie kunnen noemen. Een mens is van oorsprong gemotiveerd om zijn werk goed te doen, maar wij organiseren het zo, dat het onmogelijk wordt gemaakt.  Het kan echter ook anders, ook al vergeten we dat nog wel eens. Lees meer