Home » bezieling

Tag: bezieling

‘Geef het werk terug aan de mensen’

:ewhz Een visie, die ik onderschrijf. Paul de Blot signaleert hetzelfde probleem met organiseren als wij. Vergaande opdeling van functies, waardoor verbinding onderling, met de klanten en het produkt verdwijnt. Deze man noemt het bezieling, maar je zou het ook passie, ondernemerschap, vakmanschap of motivatie kunnen noemen. Een mens is van oorsprong gemotiveerd om zijn werk goed te doen, maar wij organiseren het zo, dat het onmogelijk wordt gemaakt.  Het kan echter ook anders, ook al vergeten we dat nog wel eens. Lees meer