Home » milieu

Tag: milieu

Moet de PC-Hooft Tractor de stad uit?

:hkhoa Deze gedachte vond haar oorsprong in de gemeente Nijmegen. Aldaar wenste de fractie van Groen Links de tractoren uit de stad te weren onder het mom van milieuverontreiniging natuurlijk. Nu wordt er zelfs een wetsvoorstel voorbereid dat het mogelijk moet maken voor 22 gemeenten om een hoger parkeertarief te heffen voor grote auto’s.  Zijn we nu met z’n allen een beetje de weg kwijt, of is de PC- Hooft Tractor echt een asociale milieuverontreinigende patserbak? Lees meer

Nieuwsbrief Frank-dek-je-in

:hkhoa Economische zaken verstuurt tegenwoordig nieuwsbrieven. Dat is handig, want dan ben je direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vandaag bereikte mij deze tekst:

Heemskerk: Open wereldeconomie essentieel voor duurzame globalisering

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken vindt een open wereldeconomie essentieel om duurzame globalisering in de context van klimaatverandering zeker te stellen.

Lees meer