Home » taal

Tag: taal

Hoe groter de leugen des te meer marketing

Peinzend over het laatste bericht ontdekte ik een meer dan toevallige samenhang in (on)waarheid en marketing. Velen van u zullen hem wel (her)kennen, maar voor mij was het even een moment van inzicht. Een goed product verkoopt zichzelf en een slecht product wordt verkocht door marketing. Of hoe minder we het nodig hebben, des te meer het wordt geadverteerd. Lees meer

Betrokken adviseren

Het vak van de adviseur bestaat hieruit, dat tegen vergoeding advies geleverd wordt. Veelal wordt dit advies vertaald in concrete producten, zodat de afnemer vooraf kan weten wat hij geleverd krijgt. De adviseurs zijn hierin erg bedreven geraakt en zo is, door een eenvoudig proces van vraag en aanbod, ook de adviesmarkt geworden wat zij nu is. Het is in deze markt zo goed als onmogelijk om echt betrokken te adviseren, want de heersende gang van zaken veronderstelt dat de adviseur en de cliënt beide uit zijn op winstmaximalisatie. Lees meer

Spelen met woorden (Dilbert generator)

Wie weet het?:hkhoa Nieuw op de hoe kan het ook anders site is de (on)zin generator.
De computer kiest willekeurig een aantal woorden, zet ze volgens een bepaalde structuur achter elkaar en er ontstaat een Nederlandse vraag. De vragen zien er indrukwekkend uit, maar hebben geen betekenis, want er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van inhoudsloze begrippen. Bij iedere verversing van de pagina (F5) wordt een nieuwe vraag gepresenteerd.

“Het herkennen van een foute vraag is lastiger dan het herkennen van een fout antwoord”. (Watzlawick)