Home » Als het instrument u de maat neemt

Als het instrument u de maat neemt

:what Meten is weten. Een herkenbaar voorbeeld daarvan is de koortsthermometer, die bepaalt of u ziek bent of niet. Tot 37,5 graden Celcius noemen we het verhoging en daarboven heet het koorts. Bij verhoging bent u prima in staat om de normale arbeid te verrichten en koorts gaat door voor een legitimatie om eens lekker onder de wol te blijven.

In de medische wereld is het de normaalste zaak van de wereld om te varen op de naalden van de vele meters. De techniek is dermate betrouwbaar geworden dat dit ook in veel gevallen een juiste diagnose oplevert.

Ook in organisaties hebben de instrumenten hun intrede gedaan. Vele meters vertellen ons dagelijks hoe wij er aan toe zijn. Of we wel presteren en “on target” zijn. Het merkwaardige hieraan is dat vrijwel iedereen dat weet, maar dat de zich wat ongemakkelijk gaan voelen zodra het onderwerp wordt aangesneden. Alsof het iets is wat we eigenlijk niet willen weten en vooral willen laten voor wat het is.

Ik heb het nog niet eens over de Kritieke Prestatie Indicatoren, maar over veel subtielere systemen, die zo enorm zijn ingeburgerd, dat we ze als normaal aanvaarden. Voor mij is het zelfs lastig om een sprekend voorbeeld te vinden, want ik ben op dezelfde manier getraind als ieder ander. Maargoed, als ik er toch één moet noemen: Bereikbaarheid; Niet zo lang geleden was het gebruik van technologie, zoals internet en mobiele telefoon een opkomend fenomeen. Nu vind ik mijzelf in de situatie dat als ik de telefoon niet aanneem of niet snel genoeg op mail reageer, daar klachten over komen. We leven, zoals we het noemen, in de 24 uurs economie. Het blijkt in de praktijk een ideaal middel te zijn om over andere te kunnen beschikken, zo ook voor organisaties. Ik vraag me nu werkelijk af of een telefoon, die betaald wordt door de zaak, echt een beloning (of een thermometer) is. 

Hoe is het bij u geregeld met de opinievorming in het bedrijf?  Wat als u er een andere mening op nahoudt dan de gangbare? Zijn er dan die vragen hoe u aan die interessante gedachtengang bent gekomen, of wordt er direct een norm tegenaangehouden, waaraan u niet voldoet? En wat gebeurt er als u een kritische vraag stelt met betrekking tot de te volgen of de inrichting van de organisatie?

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de concrete meetsystemen, targets, KPI’s en administratieve systemen. Deze zijn duidelijker te herkennen, maar de impact ervan is niet minder. Via de huidige systemen worden vele thermometers in de organisatie gestoken, zodat de manager een “dashboard” krijgt met stuurinformatie. Deze informatie is echter slechts een afspiegeling van de werkelijkheid, zoals de meetsystemen werden ontworpen. Het gevaar schuilt hierin dat niet de werkelijkheid, maar het systeem u de maat neemt.

:hkhoa Het gebeurt dagelijks in vele organisaties en zorgt voor evenzoveel misverstanden, die we vervolgens communicatieproblemen noemen, maar eigenlijk gestoeld zijn op een groter vertrouwen in het systeem dan de mens.