Home » Betrokken adviseren

Betrokken adviseren

Het vak van de adviseur bestaat hieruit, dat tegen vergoeding geleverd wordt. Veelal wordt dit advies vertaald in concrete producten, zodat de afnemer vooraf kan weten wat hij geleverd krijgt. De adviseurs zijn hierin erg bedreven geraakt en zo is, door een eenvoudig proces van vraag en aanbod, ook de adviesmarkt geworden wat zij nu is. Het is in deze zo goed als onmogelijk om echt betrokken te adviseren, want de heersende gang van zaken veronderstelt dat de adviseur en de cliënt beide uit zijn op winstmaximalisatie.

Bij gesprekken die ik voer met collega adviseurs, vrienden en (potentiële) klanten  blijkt iedere keer dat mensen, desnoods met verbaal geweld, mij ertoe willen dwingen om vanuit hetzelfde kader te (gaan) denken en handelen. “Dan vind je aansluiting bij de en doe je mee“. Als ik dan zeg dat het mij er om te doen is om echt verder te helpen, stuit ik op ongeloof. Het kan gewoonweg niet zo zijn, dat ik mij als adviseur profileer, zonder in het achterhoofd de wens naar een gemakkelijk inkomen te hebben. Het etiket van de adviseur, zoals hij bekend staat, wordt niet alleen opgeplakt, maar zelfs opgelegd.

Wat mij bevreemdt hieraan is dat juist datgene waarvan adviseurs worden beticht en waar zij veelvuldig tegen in het verweer (moeten) komen, geldt als norm om mee te mogen doen. Blijkbaar hebben we dit kader nodig, om te kunnen omgaan met adviseurs. Het kader bestaat eruit dat de adviseur eerst een aantal plichtplegingen moet doen om aan te tonen dat hij betrouwbaar en deskundig is. Dat doet hij aan de hand van zijn trackrecord met een indrukwekkende lijst klanten, waar hij al of niet succesvol iets heeft gedaan. Deze referentie is allerminst betrouwbaar, maar gebruikelijk, dus geaccepteerd. Vervolgens moet er een vergelijkbare aanbieding worden gedaan, zodat hij zichzelf in de concurrentie kan plaatsen met andere aanbieders. Als hij geluk of een goede relatie heeft, komt hij als winnaar uit de selectie en mag hij factureren.

U begrijpt al, dat deze vorm van selectie het erg in de hand werkt dat u juist de adviseur selecteert, die het beste is getraind in het vak van opdrachten binnenhalen en binnenhouden. Maar niet de adviseur, die het beste is toegerust om uw probleem op telossen. In mijn optiek gaat het niet over het uitvoeren van een herhaald kunstje, maar toegespitst op uw werkelijke situatie, bekijken wat haalbaar en verstandig is. En ja, dat heb ik niet eerder gedaan, want iedere situatie is nu eenmaal anders. 

Mijn wedervraag zal zijn of u bereid bent om samen het probleem te verkennen en te bekijken of er mogelijkheden zijn om eruit te komen. Dat geeft in ieder geval aanleiding tot een goed gesprek, waarvan ik denk dat het veel oplost. Al was het maar de vraag of u werkelijk een adviseur nodig heeft.

Gerelateerde artikelen