Home » DAB plus experiment Nijkerk eindigt 1 januari 2018

DAB plus experiment Nijkerk eindigt 1 januari 2018

Als je kijkt naar de politieke discussie tussen stakeholders en Kamerleden met betrekking tot de invulling van laag 6 en 7 voor DAB+, zie je een mooie stoelendans over de zeggenschap. Met andere woorden de vraag wie er aanspraak kan maken op een vergunning.

Het langere verhaal is dat Broadcast Partners als leverancier van de techniek (de operator) een verbeterplan heeft ingediend voor de optimalisatie van de frequentieruimte. En daar vinden partijen iets van. Een belangrijk deel gaat over de kwaliteitsverhoging van het signaal, zowel op geluidskwaliteit (de aangeboden bitrate) en dekking (ook indoor). De landelijk publieke en commerciele omroepen hebben het aardig op orde, hoewel zij ook meer ruimte (bitrate) wensen. Voor de regionalen geldt een niet logische indeling van 5 gebieden voor 13 provincies. En voor de lokale omroepen is nog niets geregeld. Daar zijn nu de experimenten voor, maar Broadcast Partners stelt dat deze oplossing met laag vermogen DAB zenders helemaal niet kan. (red: wij denken aangetoond te hebben dat dit wel kan voor lage kosten met onder andere de zender in Nijkerk.)

Belangrijke conclusie in deze is dat er wel voldoende frequentieruimte is, maar die wordt (nog) niet uitgegeven. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het buitenland, want radiosignalen stoppen niet bij de grens, maar dat is voor laagvermogen minder relevant, tenzij in een grensgebied.

Uit een geprek met het agentschap telecom hebben wij kunnen opmaken dat alle experimenteer vergunningen ook echt op 1 januari 2018 zullen eindigen, omdat dan het spectrum weer vrij gemaakt moet worden voor de uitgifte van vergunningen. Wie die vergunning kan krijgen blijft onduidelijk en wordt in deze discussie ook niet duidelijker. Wel kan opgemerkt worden dat de OLON (overkoepelende organisatie lokale omroepen) graag de autonomie wenst en dat Broadcast Partners graag de uitvoering naar zich toe zou willen trekken.

Persoonlijk denk ik dat het heel goed mogelijk zou moeten zijn om op streekniveau (met bijvoorbeeld de indeling van de OLON streekomroepen) een DAB zender te exploiteren voor een aantrekkelijke kostprijs. Die zender biedt ruimte aan 10 tot 15 geluidskanalen, waardoor ook de niet landelijk commerciële omroepen daar gebruik van zouden kunnen maken. Veelal zijn er in een dergelijke streek niet meer dan 4 a 5 lokale omroepen actief, waardoor er voldoende ruimte overblijft.

Om een lang verhaal kort te maken, de experimenteer zender op DAB+ in Nijkerk gaat op 1 januari 2018 weer uit. Er is dan geen aanbod van lokale zenders meer in deze regio en we zijn weer afhankelijk van wat de grote stakeholders uit hun koker laten komen en tegen welk tarief.

Kijk hier zelf naar het debat. Rond minuut 24 start het betoog van Broadcast Partners.