Home » De Betonnen Klinker

De Betonnen Klinker

de betonnen klinker

Hij staat nu op de kast bij de wethouder, die zich afvraagt waar hij toch vandaan komt. De betonnen klinker, met daarbij het verzoek om hem in een pannetje op het vuur te zetten en daarbij de belofte dat ik zal rusten als hij opgelost is.

Het begint allemaal rond 2006. Er zijn plannen om met Nijkerkerveen iets te gaan doen. Er wordt een grote bijeenkomst gepland met de inwoners in de toen nog bestaande discotheek en zalencentrum Starlight, later bekend als de Laak. Hier ontstaat alle ellende, want terwijl de gemeente zijn best doet om in ieder geval de schijn van inspraak hoog te houden, is aan de andere kant het grondbedrijf samen met en projectontwikkelaar het plannetje aan het invullen.

Ik zal u alle details besparen en volstaan met een samenvatting. Er worden 6 stamtafels opgericht met bewoners, die gezamenlijk een leefbaarheidsvisie voor Nijkerkerveen produceren. Dit document belandt in het bekende ronde archief. Daarna wordt er een ontwikkelmodel vastgesteld in 2009 bekend als het voorkeursmodel, dat reeds in 2011 aan herziening toe is, want met de grondexploitatie (winst) komen we er niet uit. In dit verhaal zit ook het voor mij zo gewraakte deelplan 1a opgesloten.

Deelplan 1a is kortgezegd woningbouw op de minst waarschijnlijke plek in Nijkerkerveen. Van de 30 ha beschikbare grond zijn dit de slechtste 3. Het is een vlek, zoals de professionals dat noemen, gelegen tussen de Buntwal, begraafplaats en Talmastraat. De woningbouw die daar wordt voorzien komt dus te liggen ingesloten tussen de bedrijven aan de Buntwal, Talmastraat en de van Dijkhuizenstraat. Landelijk wonen, maar niet heus…….. De nieuwe woonwijk wordt enkel ontsloten op de Buntwal, dus de snelle boodschap naar het Sparretje in Nijkerkerveen wordt op de fiets al een hele reis. Andersom is het voor de bedrijven aan de Talmastaat beslist geen zege, want die zien hun kansen op een bloeiend bedrijventerrein plotsklaps verdampen. Geen ruimte meer voor uitbreiding, milieurechten worden beperkt en of eraf gesloopt en de ontsluiting naar de Buntwal kunt u vergeten. Jammer ook voor de bewoners aan de van Dijkhuizenstraat, die zich tot in lengte van dagen kunnen blijven ergeren aan de ronduit onzinnige verkeerssituatie.

Maar deelplan 1a moet er komen, want we hebben dringend behoefte aan (sociale) woningbouw. Met name voor de ouderen, maar ook de starters in Nijkerkerveen is er behoefte aan nieuwe woningen. Dat is voldoende redenering om alle bezwaren die er worden geopperd door bestaande bewoners en bedrijven weg te wuiven voor onze gemeente. Slechts een enkel raadslid twijfelt, want je moet kunnen vertrouwen op de ambtenaren, toch?! Wat kan iemand die daar al 25 jaar woont en werkt er nou vanaf weten?

Persoonlijk heb ik in 2011 met succes het bestemmingsplan “deelplan 1a” bij de Raad van State laten vernietigen. Het oordeel van de raad was niet mals; “Onzorgvuldig voorbereid”, ofwel onvoldoende rekening gehouden met de bestaande situatie en dus niet mogelijk.

De gemeente reageert op een dergelijke uitspraak niet in de zin van “wat hebben we over het hoofd gezien”, maar meer in de zin van “hoe kunnen we dit toch doordrukken”. De gemeente negeert alle belangen die er blijkbaar aantoonbaar zijn en begint aan de juridische reparatie van deelplan 1a. Allereerst moeten de milieurechten van een zekere meneer de Greef worden ingeperkt tot categorie 3.1, want dat is de hoogst mogelijke categorie waarbij er nog voldoende grondexploitatie mogelijk is. (De grondexploitatie is grofweg de kosten baten rekening, of wel de winst).

Er wordt een tweetraps raket opgetuigd, die er op gericht is om het geheel juridisch waterdicht te maken. Nadrukkelijk niet om de belangen met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat ziet er kortgezegd zo uit. Beperk de rechten van de ondernemers met het bestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen. Benadruk tijdens de behandeling van dit plan dat het niet gaat om Deelplan 1a, maar slechts de actualisatie van het bestemmingsplan. Geef de ondernemers geen enkel aanknopingspunt voor nadere discussie. Stap 2 is dat u als uitgangspunt neemt voor het nieuwe bestemmingsplan wat u geheel clean en transparant heeft vastgesteld bij stap 1. U zegt dan tegen de ondernemers dat het een gelopen race is en dat de kansen zijn verkeken. Dus ook bij de behandeling van deelplan 1a gaat u de verdere discussie netjes uit de weg. Uitgangspunt is wat er is vastgesteld bij de behandeling van stap 1 en dat ging niet over deelplan 1a, toch?

Het geheel krijgt nu deze maand zijn bezegeling. De gemeenteraad besluit op 20 september over de kaderstelling bij het bestemmingsplan deelplan 1a. Die kaderstelling is bijzonder mager en stelt eigenlijk niet veel meer voor dan “we gaan woningen bouwen” , maar er is een markant detail. De raad moet namelijk besluiten dat er voor het bedrijventerrein Talmastraat geen ontsluiting naar de Buntwal komt. Bij gebrek aan argumenten komt een raadsbesluit dan wel erg goed van pas. Ik ben nog wel een beetje nieuwsgierig hoe dit onderbouwd gaat worden met voldoende argumentatie om de raadsleden met droge ogen te laten besluiten dat dit een goed besluit is….. Alle belangen afgewogen?

Daarmee ben ik dan in alle punten in mijn gelijk gesteld. namelijk dat het de ondernemers hun exploitatiekansen gaat kosten in de zin van milieurechten, uitbreiding en ontsluiting. Ik heb er niets mee gewonnen, dat dan weer niet, maar wel erg veel van geleerd. Het is heel slecht zaken doen met een gemeente, die is gebonden aan de projectontwikkelaar en dat verder buiten de behandeling van de raad laat. Weinig transparant en al zeker niet navolgbaar, maar wie kan en wil er wat aan doen?????

Ik rust nog niet en al helemaal niet omdat er een hele grote gedenksteen in mijn achtertuin komt die mij tot in lengte van dagen kan herinneren aan deze door korte termijn winst ingegeven deficiënties in het politieke systeem. Als kleine ondernemer sta je volstrekt buiten spel en ben je niet eens een factor om rekening mee te houden. Hoe kan het ook anders??? Ik weet het wel, maar dat is nu net de kern van het probleem, ik ben geen gesprekspartner. Nu niet en ook nooit geweest.

Gerelateerde artikelen