Home » De perfecte organisatie

De perfecte organisatie

:dhh In een perfecte organisatie wijzen de neuzen allemaal in dezelfde richting. Er doen zich geen conflicten voor, want iedereen weet wat het beste is voor de organisatie en daarmee zichzelf. De taken zijn verdeeld en alles is netjes geordend. Er zijn alleen maar tevreden klanten, want de organisatie loopt als een gesmeerde machine.

In een perfecte wereld zijn alleen maar perfecte en organisaties. Allemaal hebben ze de beste methoden geïmplementeerd en iedereen is blij. De vraag naar service is niet meer belangrijk, want alle organisaties doen exact het goede inclusief de bijbehorende service. Ook het prijsverschil is weg, want er kan maar één prijs de juiste zijn in de perfecte wereld, zodat iedereen die prijs wel moet hanteren.

Producten zijn allemaal hetzelfde. Er kan immers maar één product het beste zijn en er is geen ruimte meer voor mindere soorten. Er is één soort huis, auto, school, en zelfs het voedsel is door wetenschappers zorgvuldig gestandaardiseerd. Iedereen eet hetzelfde, waardoor de van leven zeker gesteld is.

Er is geen ruimte meer voor managers, want iedereen weet al wat hij moet doen en doet dat ook.  Zo ook zijn alle zakelijke dienstverleners weggeorganiseerd, want er valt niets meer te adviseren, bemiddelen, coachen of zelfs te beoordelen. Het hele rechtssysteem is niet meer noodzakelijk, want in de wereld zonder conflicten hebben we niets aan een rechterlijke macht.

Er is geen sprake meer van concurrentie. Alle producten en prijzen zijn hetzelfde, dus zelfs het economische grondbeginsel van vraag en aanbod is overbodig geworden. was een begrip uit het verleden, nu zijn de zaken zo georganiseerd dat alle organisaties exact voldoende produceren om aan de behoeften van anderen te voldoen. is slechts een ruilmiddel geworden.

De overheid is flink uitgedund. Iedereen doet al wat hij moet doen, dus alle controlerende instanties zijn opgeheven. Zo ook is er bij een gebrek aan afwijkend geen behoefte meer aan nieuwe regelgeving, waardoor de beleidsmedewerkers zich nu gewoon productief maken met fysieke arbeid. Zelfs de is flink gekrompen, want de leider hoeft slechts het handboek van de perfecte organisatie van buiten te kennen en met niemand te overleggen of dat goed is. Hij hoeft slechts uit te voeren wat in het boek staat.

:hkhoa In de perfecte wereld richt iedereen zich naar één standaard, die als beste wordt aangemerkt, waar heb ik dat toch eerder gehoord?

Gerelateerde artikelen