Home » De waarde van geld is absoluut

De waarde van geld is absoluut

:hkhoa Sinds de uitvinding van zijn er een aantal zaken flink vereenvoudigd. We hoeven niet meer met onze kippen onder de arm naar de om te gaan ruilen en we hebben er een rekeneenheid bij gekregen. Het geld is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden, dat zien we aan de financiële markten en de hoeveelheid die eraan geschonken wordt.

GeldGeld treft iedereen, of je het nu hebt of niet, je bent ervan afhankelijk. Sommige zijn financieel onafhankelijk, maar dat komt omdat ze voldoende vermogen of inkomen hebben. Geld dus.

Geld verschaft een rekeneenheid, die ons inzicht geeft in de waarde van materiële en immateriële zaken. Zo kunnen we bij benadering de dagwaarde van  de auto bepalen en de vrije verkoopwaarde van onze woning, maar ook diensten vertegenwoordigen een waarde in geld . Erg handig als je jezelf op de markt wil begeven om een zaak of een dienst te verkopen.

De rekeneenheid in geld is zo gemakkelijk dat we ernaar streven om zoveel mogelijk erin uit te drukken. Het is namelijk erg lastig als de waarde van een zaak of een dienst niet uitgedrukt kan worden in iets wat we kunnen vergelijken. Zo weten we bijvoorbeeld exact wat het kost om energie en data te transporteren door landlijnen en kunnen we bepalen hoeveel geld het kost om de Global Warming terug te dringen tot maximaal 2 graden. Andere voorbeelden zijn te vinden in de waarden van nieuwe technologie of innovatieve ondernemingen. Er zijn al bedrijven die geld verdienen aan Co2 emissierechten en het verkopen van kubieke meters lucht in New York. Klaarblijkelijk hebben we daar een waarde aan toegekend en is het mogelijk om die zaken te verhandelen op een markt.

Tot zover is er nog niets aan de hand. Het ziet ernaar uit dat de uitvinding van geld als rekeneenheid alleen maar voordelen oplevert, of zou er nog een keerzijde aan zijn?

Ja, die is er. Met het omzetten van alle waarden in geldelijke waarde zijn we geneigd de zaken die niet om te zetten zijn in geld, zoals bijvoorbeeld het leven zelf, landschapswaarde, het opkomen van de zon, arbeidsvreugde en nog veel meer, niet meer mee te nemen in onze overwegingen. Het komt er dan al gauw op neer dat deze zaken waardeloos worden geacht, terwijl ze eigenlijk onbetaalbaar zijn.

Geld wordt daarmee een gevaarlijke rekeneenheid, die omdat ze onvolledig is, datgene wat ze niet kan vertegenwoordigen maskeert.

Gerelateerde artikelen