Home » Goed advies

Goed advies

We zijn allemaal een beetje adviseur. Let maar eens op hoe vaak we in de situatie terecht komen dat we ongemerkt iemand staan uit te leggen hoe het moet. Vooral de onderwerpen waar wij onszelf goed in achten lenen zich voor een adviesgesprek. De adviezen zijn meestal goed bedoeld. We proberen iemand te behoeden voor ongeluk, verdriet, de ondergang of wat voor ellende dan ook. Toch stuiten veel van deze adviezen op onbegrip of zelfs ergernis.

Het ongevraagde is de meest voorkomende van alle adviezen. Sommige auteurs betichten juist de vrouwelijke adviseurs van veel ongevraagd advies (Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus), maar ik ben ervan overtuigd dat ook de mannen het doen. Vrouwen kunnen er alleen iets beter tegen en aanvaarden eerder een advies van een collega. Een man is eerder geneigd om het zelf op te willen lossen.

Het adviseren van anderen is een standaard vorm van tussen mensen. We praten, wisselen informatie uit, vergelijken dat met onze ervaring en geven feedback ofwel advies. Een heel normaal proces. Om onbegrip en ergernis te voorkomen kan het handig zijn om na te gaan of de gesprekspartner wel om verlegen zit, of dat hij/zij op zoek is naar een luisterend oor, bevestiging, verbinding, een compliment of misschien wel niets. Niet iedere geschetste situatie vraagt direct om een oplossing en niet iedere situatie is een probleem.

 In sommige gevallen is het beste advies: geen advies.