Home » Het belang van hefboom in de economie

Het belang van hefboom in de economie

:hkhoa Één van de eerste dingen die ons in de wordt bijgebracht is het hefboomeffect. Het is een principe waardoor met behulp van geleend meer verdiend kan worden aan eigen geld. Het rendement op het eigen vermogen stijgt, door gebruik te maken van vreemd vermogen. Simpel, toch?

Het werkt zo: Als ik met eigen een aandeel kan kopen dat 5% rendeert, kan dat met vreemd geld ook. Als de kosten van het geleende geld 4% bedragen maak ik op die transactie 1% winst. Bij een verhouding van 20% eigen en 80% vreemd vermogen, ziet het sommetje er als volgt uit: ((20 X 5 %) + (80 X 1%))/20%= 180%/20% =  9% . De hefboom is dan 9/5 = 1,8.

Wie met veel vreemd zijn beleggingen financiert, maakt veel winst. Het is alleen zaak om te zorgen voor een hoger rendement op de belegging dan de kosten van de lening bedragen, werkt de hefboom de andere kant op. Stelt u zich bij dezelfde verhouding een rendement van 4% voor bij rentekosten van 5%.

Dat sommetje ziet er zo uit : ((20 X 4%) + (80 X -1%))/20% = 0 / 20% = 0. Daar waar het rendement op het eigen vermogen 4% was geweest, is het nu door gebruik van vreemd vermogen nul.

Toegegeven: Dit is een heel sterk vereenvoudigde weergave van zaken, maar het geeft de invloed van het hefboomeffect heel goed weer. U begrijpt dat het aanwenden van vreemd vermogen een sterke invloed heeft op de winstgevendheid, maar ook op de risico’s.  Dexia kan u er meer over vertellen, want die heeft naar de laatste berichten nog 25000 ontevreden klanten in verband met de aandelenlease, die van hetzelfde principe gebruik maakte.

In de financiële wereld zijn deze methoden van financieren meer regel dan uitzondering. We hefbomen er op los, om het maar eens populair te zeggen. Financieringen worden doorverkocht aan fondsen, die op hun beurt ook weer hefbomen. Dit noemen we “stapelen”, ofwel gestapelde fondsen. Er vormt zich een hele keten van financiële instellingen, die allemaal proberen aan de uiteindelijke opbrengst iets te verdienen. Het wordt er alleen niet overzichtelijker op, want wie wil weten waar het uiteindelijk vandaan komt, moet ver zoeken.

Dit verklaart de onrust die er ontstaat op beurzen als de rente stijgt, hypotheken minder renderen of de verwachte toekomstige kasstroom terugloopt. Een fonds met een hoog risicoprofiel, dat erg winstgevend is bij een zekere rentestand, kan plotseling, door een kleine wijziging van de rente of opbrengst, een verliesgevend fonds worden. Wie zo’n fonds, grotendeels gefinancierd met vreemd vermogen, in portefeuille heeft, ziet zijn rendement verdampen en kan in een enkel geval zelfs niet meer aan zijn aflossingsverplichtingen voldoen, zonder in te teren op het schaarse eigen vermogen. Dit fonds neemt dan ongetwijfeld in haar val anderen mee, want zoals eerder gemeld is de financiële wereld een wirwar van verkochte belangen.

Dit is niets nieuws, maar de invloed ervan wordt weer steeds meer zichtbaar. De angst voor een crisis op de beurs neemt toe en de ECB stort weer geld in “de markt” om te voorkomen dat de paniek toeslaat. Het systeem is heel gevoelig en de minste of geringste verandering werkt explosief door op de hele economie. Gelukkig is er ook een zelfreinigend mechanisme dat ervoor zorgt dat de zwakke broeders als eerste uitvallen en de overgebleven spelers laten zitten met de vraag wat er is gebeurd.

Gerelateerde artikelen