Home » Boekenplank » F.W. Nietzsche » Aldus sprak Zarathoestra

Aldus sprak ZarathoestraDe ideeën van Friedrich oefenen een grote invloed uit op het gedachtenleven van onze tijd. Als klassiek filoloog, dichter, wijsgeer en moralist heeft hij een enorme betekenis voor onze cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk. vereenzelvigt zich hierin met een heel vroege Perzische wijsgeer. De eerste die een onderscheid maakte tussen licht en donker, tussen goed en kwaad. Het is een verzameling briljante spreuken, zonder intellectuele toespelingen, vol directe levenswijsheid. Wijsheid omtrent het leven zoals hij dat verstaat, leven dat op de spits gedreven wordt en dat tenslotte moet culmineren in zijn ideaal van de ‘Üebermensch’. De schrijver Hendrik Marsman verzorgde de inleiding en het voorwoord van deze klassieke uitgave.