Home » Boekenplank » Gareth Morgan » Images of Organization

Images of Organization :: MorganIn 1986 verscheen ‘Images of Organization’ (‘Beelden van organisatie’ ) van de Canadese hoogleraar Gareth Morgan.
In dit boek laat hij zien hoe de metaforen die wij hanteren bij het waarnemen van organisaties bepalen wat we zien. Daarbij passeren acht metaforen de revue.
Achtereenvolgens beschrijft Morgan hoe organisaties eruit zien als wij ze beschouwen als:
– machines
– organismen
– hersenen
– culturen
– politieke systemen
– psychische gevangenissen
– flux en transformatie en
– instrument van overheersing
Het leren hanteren van deze en andere metaforen verrijkt het beeld dat wij hebben van organisaties aanzienlijk en resulteert in een creatiever benadering van organisaties.
In deze volledig herziene editie van ‘Images of Organization’ heeft Morgan het boek aangepast aan de huidige tijd en de bronnen geactualiseerd. Daarnaast schenkt hij meer aandacht aan de toepasbaarheid van zijn ideeën in de praktijk.