Home » Boekenplank » J. Peters & J. Pouw » De intensieve menshouderij

De intensieve menshouderijDeze auteurs maken een vergelijking tussen de huidige inrichting van onze organisaties en de intensieve veeteelt, waarvan we weten dat die ongezonde situaties oplevert zoals BSE en varkenspest.

Dit boek gaat over de wijze waarop wij organisatie inrichten: ‘Hoe produceren wij het organiseren?’ Organisaties worden ingericht volgens bepaalde principes. Daarbij is sprake van een systematisch wegnemen van vrijheidsgraden van de medewerkers op de werkvloer als standaard organisatiepatroon, als dan niet met behulp van ICT, terwijl het topmanagement/het regime zich juist steeds meer vrijheidsgraden toeeigent. Tevens belicht dit boek de gevolgen daarvan. ‘ worden niet ziek van werken, wel van de wijze waarop werk is georganiseerd’.

De vergelijking is pakkend. Met name het lineaire denken in oorzaak gevolg relaties, de scheiding tussen denken en doen, en de onophoudelijke drang naar efficiency worden aan de orde gesteld. De consequenties ervan worden inzichtelijk gemaakt met vele voorbeelden van actuele organisaties die vaak weer refereren aan de veeteelt.