Home » Boekenplank » J. Swieringa & J. Jansen

DR. JOOP  SWIERINGA

Zelfstandig organisatie-adviseur. In maatschap-verband samenwerkend met  Jacqueline Jansen.
Van huis uit econoom. Als zodanig tot 1978 werkzaam in de gezondheidszorg. Van 1978 tot 1981 adjunct-directeur van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding. In die periode gepromoveerd op het onderwerp “Rationalisering van de Diëtetiek”.
Vanaf 1981 tot 1989 verbonden aan Nijenrode, Universiteit voor Bedrijfskunde; als associate professor organisatiekunde bij de faculteit en als programmaleider en directeur bij het Executive Management Development Centre. 
Richtte in 1989 samen met Hans Mak het organisatie-adviesbureau Veghtconsult op, een bureau dat zich toelegde op ´lerend organiseren en veranderen´.

DRS. JACQUELINE JANSEN

Zelfstandig organisatie-adviseur. Nauw samenwerkend met  Joop Swieringa.
Studeerde klinische- en organisatiepsychologie (Drs. in 1985) en behaalde een MBA bij Nijenrode (1988). Als organisatie- en informatievoorzieningsadviseur werkzaam bij de Koninklijke Marine van 1985 tot 1989 en vervolgens als HR manager en Secretaris der Directie bij TV facilitair bedrijf de Cinevideogroep. In 1995 gevestigd als zelfstandig adviseur, onder de naam Jacqueline Jansen Organisatie Advies.