Home » Boekenplank » Karl E. Weick » Sensemaking in organizations

Karl , auteur van ‘The Social Psychology of Organizing', is een der origineelste denkers in de organisatietheorie. ‘Sensemaking in Organizations' is een toegankelijker (maar niet eenvoudig) vervolg op zijn eerste boek. Weicks ideeën staan nogal eens loodrecht tegenover de overheersende ideeën, maar zijn daarmee niet minder juist. Zo stelt hij in zijn onderzoek niet de structuur van de organisatie, maar de handelende centraal. Zij creëren door hun handelingen betekenis aan de , wat tot uitdrukking wordt gebracht met de term ‘sensemaking'. Deze term staat in schril contrast met de term besluitvorming. Immers: deze laatste term impliceert dat er bepaalde problemen, danwel vragen zijn op te lossen. Weick daarentegen definieert het kernprobleem van als het stellen van de juiste vragen en het bepalen welke vragen ertoe doen. Dit leidt tot een fundamenteel andere organisatietheorie dan we gewend zijn. Weicks belangrijkste bijdrage is dat organisaties zich veel meer moeten bezighouden met processen, in plaats van structuren. In dit boek wordt die boodschap, zoals uiteengezet in ‘The Social Psychology of Organizing', verder uitgewerkt.