Home » Boekenplank » P. de Roode » Meegaan of dwarsliggen

Meegaan of DwarsliggenPeter de Roode beschrijft in zijn boek “Meegaan of Dwarsliggen” op heldere wijze een aantal inzichten die leiden tot onbegrip tussen managers en medewerkers.

Hij claimt dat alleen al een stuk inleving in “de ander” kan leiden tot een verbetering van de samenwerking. Vastgeroeste denkbeelden, slechte afstemming op de kenmerken van de huidige organisatie en te veel opereren vanuit de eigen positie noemt hij de drie faalfactoren bij verandering.