Home » Boekenplank » Paul Watzlawick » De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie

Aspecten van de menselijke communicatieAls geen ander zet Watzlawick uiteen hoe een communicatieproces tussen mensen kan verlopen.

Hij doet dit aan de hand van 5 axioma’s, veronderstellingen, die indien toegepast op menselijke communicatie inzicht geven in het proces.

  • Het is onmogelijk om niet te communiceren.
  • Iedere communicatie bevat een inhouds- en een betrekkingsaspect. De laatste classificeert de eerste en wordt daarmee metacommunicatie.
  • Het karakter van een betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de reeksen communicaties tussen de communicerende personen.
  • Mensen communiceren zowel digitaal als analoog.
  • Iedere uitwisseling van communicatie is ofwel symmetrisch ofwel complementair, al naar gelang ze gebaseerd is op gelijkheid of verschil.

Met vele voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe interactiepatronen zich ontwikkelen en hun invloed uitoefenen op menselijk gedrag. Hoe ze te herkennen en hoe er gebruik gemaakt kan worden van dezelfde patronen om gedrag te beïnvloeden.

Meer over Watzlawick bij Wikipedia.