Home » Boekenplank » Paul Watzlawick » Het kan anders

Het kan anders :: WatzlawickEr bestaan veel theorieën en ontelbare boeken over de wijze waarop veranderingen in de mens tot stand kunnen worden gebracht. In dit boek wordt echter een poging ondernomen om het wezen van het veranderingsproces zelf te onderzoeken en dat zowel met betrekking tot het ontstaan van spontane veranderingen als tot de methoden om veranderingsprocessen welbewust op gang te brengen.

Watzlawick, Weakland en Fish hebben een systeem van theoretische begrippen ontwikkeld waarvan ze de bruikbaarheid aantonen met vele aansprekende en gevarieerde voorbeelden, en waarmee ze perspectiefrijke antwoorden geven op de vraag hoe intermenselijke problemen ontstaan en wat men kan om ze tot een oplossing te brengen.