Home » Boekenplank » Wim van Dinten » Met gevoel voor realiteit

Met gevoel voor realiteitOver herkennen van betekenis bij
Door Wim van Dinten (Eburon, Delft, 1 november 2002)

Een volstrekt nieuwe kijk op organiseren: wie wil begrijpen wat in onze tijd gebeurt, kan niet om het boek ‘Met gevoel voor realiteit’ heen. Het maakt inzichtelijk waarom dingen in organisaties soms zomaar lukken en hoe problemen ontstaan. Het laat zien hoe we toegegroeid zijn naar een situatie, waarin we vaak negeren wat er voor anderen toe doet en welke effecten dit op allerlei facetten van de samenleving kan hebben. Wetenschap krijgt een ander gezicht.

De schrijver staat uitgebreid stil bij de verschillende oriëntaties die aan ten grondslag liggen en geeft geïnteresseerde lezers inzicht in processen van organiseren in het dagelijks leven. Je zult waarnemen, de krant lezen, tv kijken. in je omgeving zul je beoordelen. Het boek nodigt uit tot sensibiliteit en zelfonderzoek en wil aanzetten tot gesprek en brede discussie. ‘Met gevoel voor realiteit’ bréngt je in een andere realiteit.

Meer gevoel voor realiteit.