Home » Open Innovatie

Open Innovatie

Veel haasten zich om ook iets te zeggen over “open innovatie”. Gedreven door de verwachting dat dit een populair onderwerp zal gaan worden is het belangrijk om de “kennis” met betrekking tot het onderwerp te claimen. Zaak dus om vooral als eerste te publiceren en vertellen dat je weet hoe het zit. Bij deze mijn bijdrage.

Wel, ik weet het niet. Als ik al het gebrabbel aanhoor (en lees) zijn er veel die een klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. De sterkste analyse tot nu toe lijkt mij, dat open het tegenovergestelde is van gesloten innovatie. Daar valt niets tegenin te brengen, maar waar hebben we het dan over?

Het verschijnsel “open innovatie” is zeker niet nieuw. Het is zo oud als de weg naar Rome en de kennis hierover moet dan ook worden gezocht in bekende manieren van organiseren. Het heeft niets van doen met nieuwe kretologie, systemen of ingewikkelde studies. Nee het is iets wat standaard doen, als zij niet worden tegengehouden.

Een sterk voorbeeld van “open innovatie” vind ik de uitvinding van het wiel.  

Het beste idee van Nederland

Er waren die ontdekten dat het gemakkelijker was om iets niet te hoeven dragen, maar om het te “rollen” op boomstammen. De echte uitvinder is niet bekend, want het was een natuurlijke ontwikkeling die door het verloop van de gebeurtenissen kon plaatsvinden. Misschien zijn er toen ook wel voor- en tegenstanders geweest van het gebruik van het wiel, maar bovenal is duidelijk dat de “innovatie” heeft plaatsgevonden.

Persoonlijk denk ik dat “gesloten innovatie”, in haar pure vorm, niet bestaat. Het is namelijk niet mogelijk om de opdracht te verstrekken tot de uitvinding van iets dat al bekend is.  Toch blijkt uit het ontstaan van het begrip “open innovatie” dat er een zekere geslotenheid optreedt. Dat geslotenheid de oorzaak is van veel belemmering, dat onderstreep ik, maar om vanuit dezelfde geslotenheid, openheid te gaan creëren, dat biedt mijns inziens geen verbetering.

Als iets met vernieuwen, of verbeteren te maken heeft, is het van belang om te kijken waar de mogelijkheden tot verandering worden vastgezet of verhinderd. Er is geen nieuwe kennis voor nodig, alleen maar ruimte en tijd om het wiel, of iets dat nog niet bekend is, uit te mogen vinden.

Gerelateerde artikelen