Home » Personal Branding

Personal Branding

Ik heb nu drie keer meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen en ben niet een keer op voorkeurstemmen in de raad gekomen. De afgelopen vier jaar heb ik mij als raadslid zeer actief en betrokken ingezet voor de gemeente Nijkerk. Samen met vier raadsleden van de andere partijen heb ik mede vorm gegeven aan de veranderende gemeente door zitting te nemen in de klankbordgroepen “Samen aan zet” en cultuurverandering. Hierdoor ben ik met mijn neus in de boter gevallen, want mijn doelstellingen om de gemeente een meer open organisatie te maken werden zienderogen bereikt. En dat in 1 periode van vier jaar.

Met “Samen aan zet” hebben we een heel groot aantal mensen weten te betrekken bij het maken van nieuw gemeentelijk beleid en met de cultuurverandering hebben we de gemeentelijke organisatie omgevormd zodat die beter aansluit bij de altijd veranderende samenleving. Ik vond het een mooi proces en vind nog steeds dat er hele mooie resultaten zijn bereikt. Niet alleen door de gemeenteraad, maar vooral ook door de ambtelijke organisatie die zich met niet aflatende betrokkenheid heeft ingezet om alles bij elkaar te brengen. Het is vanzelfsprekend nog niet klaar en juist daarom had ik dit nog wel een periode willen voortzetten. Maar dat is mij helaas niet gelukt.

Bovengenoemde inzet heeft mij persoonlijk niet geholpen om stemmen te werven. Ik was al geen stemmenkanon en dat is wederom bevestigd. Ik val niet op in positieve zin maar ook niet in negatieve zin. Ik werk meer op de achtergrond om anderen te laten excelleren en dat is naar mijn inschatting prima geslaagd, getuige dit resultaat. We kunnen dus nu zachtjes concluderen dat er veel zaken zijn waar ik wel iets zinnigs over kan zeggen, maar als het gaat over personal branding, dan zal ik mijn mond houden. Ik ben er niet goed in, het zit niet in mijn natuur en ik doe het niet. Laten we het nog eens over authenticiteit hebben?!

Gerelateerde artikelen

Eén reactie

  1. Anja zegt:

    Ja, Henk, degene die zich als beste profileert, weet het maatschappelijk spel het beste te spelen. Jij houdt blijkbaar niet zo van spelletjes en dat siert je.

Reacties zijn gesloten.