Home ยป VNG wenst gelukkiger nieuwjaar

VNG wenst gelukkiger nieuwjaar

:amazing Oud minister Jorritsma was duidelijk tijdens haar optreden in het journaal vanavond. Er moet een protocol komen waarin staat wat geoorloofd en ongeoorloofd is van burgers naar hulpdiensten. Er is namelijk sprake van normvervaging en Jorritsma verdenkt zelfs de hulverleners van het niet consequent naleven van de norm.

Het is ieder jaar hetzelfde liedje. Bestuurders vragen zich openlijk af of de oudejaarsviering niet veel te veel schade oplevert aan de openbare ruimte en wat zij daaraan kunnen doen. Deze keer begon het met de burgervader van Nijmegen, die tijdens een uitzending van BNR nieuwsradio te kennen gaf dat hij een gedragsverandering wenste, waar hij zich persoonlijk hard voor ging maken.

Nu komt de VNG met een voostel voor een gedragsprotocol voor hulpdiensten, of gezegd een gedragsvoorschrift voor burgers jegens hulpdiensten. Iedereen moet weten wat (vooral) niet mag, want de gemeenten zijn het zat.

Eerlijk gezegd heb ik niets tegen duidelijkheid. Laat het maar goed duidelijk zijn wat wel en niet mag, want dat voorkomt een hoop gesteggel over het grijze gebied. Maar om nu te veronderstellen dat niet weten dat het vernielen van een auto, bushalte of verkeersbord niet echt aardig is, vind ik wat te ver gaan. Sterker nog, ik denk dat het zonde van de tijd en inspanning is om te gaan zitten vergaderen over de nieuwe die nodig zouden zijn om dat duidelijk te maken.

Bovendien is het niets nieuws dat er tijdens de oudejaarsviering een aantal zaken sneuvelen. Het nieuwe hieraan is dat er zich nu (weer) druk over maken. Wat deze mensen niet begrijpen is dat het gaat om incidenten, die zich elk jaar voordoen en weliswaar kosten, maar in verhouding nog steeds incidenten zijn. Als je de kosten van de schade vergelijkt met de kosten van de inzet van hulpdiensten (of de hoeveelheid afgestoken vuurwerk) zie je de onbenulligheid van de discussie. Ook een zwaar argument, zoals een hulpverlener die voor rotte vis werd uitgemaakt of zelfs in het gezicht gespuwd, is erg vervelend voor de hulpverlener, maar niet te voorkomen met nieuwe regels. Er is niets mis met de bestaande en normen. Er zijn consequenties verbonden aan overtredingen en we kennen al een verhaalsrecht op daders.

Toegegeven: Het is niet handig om het fenomeen vernielingen volledig te negeren, want het zou wel eens uit de hand kunnen lopen. Dat gebeurt ook niet, want er zijn voldoende hulptroepen op de been en er is zelfs sprake van sociale controle. Als de balans in dat systeem uit evenwicht is (en dat is aan het volk door middel van bestuurders te bepalen), kan er gezocht worden naar meer en of ander optreden. Maar de context waarin die hulptroepen moeten functioneren, owel de hele maatschappij, is niet te met een protocol.

Gerelateerde artikelen