Home » Welk probleem lost u op?

Welk probleem lost u op?

:what Denken in oplossingen klinkt veel positiever dan denken in problemen. Daar schuilt een direct gevaar in: We zijn niet meer kritisch als iemand een prachtige oplossing voorstelt, omdat het feit dat er een oplossing wordt voorgesteld, veronderstelt dat er een probleem opgelost zou moeten worden.

Het is knap lastig om niet mee te doen als iemand een populair voorstel doet. Sterker nog, kritiek kan gezien worden als een negatieve instelling die niet bijdraagt aan de vooruitgang van wat dan ook. Toch kan de vraag naar het onderliggende probleem veel helderheid scheppen over de voorgestelde oplossing. In veel gevallen zijn de oplossingen zo vanzelfsprekend, dat er over het probleem dat eraan ten grondslag ligt, niet meer wordt nagedacht. Hoe kunnen we dan weten dat het echt een probleem is, dat om een oplossing en juist die oplossing vraagt?

Een recent voorbeeld is het voornemen (geen voorstel) van Geert Wilders om een film te maken over de Koran. Het zou een informatieve film moeten worden die iedereen in hoog tempo de inhoud van de Koran duidelijk maakt. Dit idee heeft in Nederland de gemoederen niet koud gelaten. Er is zelfs al sprake van een “tegenbeweging”, die iets aan het fenomeen “beweging” zou willen doen.

Welk probleem lost u op? De oplossing is mij duidelijk, maar wat u ermee voorstaat en wat wij ermee kunnen ontgaat mij. Kunt u dat nader toelichten?

Deze vraag dwingt partijen om in het rationele, redelijke domein na te denken over de op te lossen problemen, die vooralsnog in het voorstel niet werden benoemd. Op het moment dat die problemen concreet helder zijn geworden, kunnen we nadenken of de voorgenomen oplossing echt iets bijdraagt, of juist in de categorie “meer van hetzelfde” past.

Onze ervaring heeft uitgewezen dat deze vraag veel inzicht biedt in voorgestelde oplossingen. Indien u verder bent geïnteresseerd in probleemoplossing kunt u bij ons een “boerenslim” gesprek aanvragen.

Gerelateerde artikelen